طلبه نت
سعی ام بر این است که دلنوشته ها وگاه ی تراوشات ذهنی را بنویسم اما گاه بدلایلی باز می مانم اما مهم اینست که جهان بسوی تک قطبی شدن پیش میرود وهمه باید جهاد کنند بسهم خود تا درین معرکه جهانی اجر مجاهدین را داشته باشند که فضل الله المجاهدین علی القاعدین .ووغیره
نویسنده: طلبه نت - ٢ خرداد ۱۳٩٠

بسم الله الرحمن الرحیم

برای شما در قصاص حیات و زندگی است ای صاحبان خرد.سوره بقره/آیه179

ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب

بارهاباخود فکر میکردم که ایا میشود جواب برخی از شبهات را در حوزه دین بدون ارایه بحثهای فلسفی وسخنرانی ومقدمه وموخره که ایا طرف مقابل مجاب شود یاخیرداد یا خیر؟ باخود میگفتم باید در ارایه جواب شبهات ومشتبهات از هنربا تمام انواع وتنوعاتش استفاده کرد این بحث بماند اخیر در همین جامعه ما تصویری منتشر شد در مورد قصاص جوان اسید پاش ودخترجوانی که اسیر دارم کینه وغضب شیطانی شده بود تصویر ذیل را مشاهده کنید شاید بعد دیدن ان دیگر بسختی بتوان گفت قصاص نوعی بربریت ووحشی گریست وقصاص تجلی خشونت است وواینجا ه زیبا معنا میشود ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب .....واین، یک از هزاران نوع جواب زیبای برخی از شبهات میتواند باشد .اری امنه همیشه پنهان شد وماه درپس ابر شد.....

وشماکه سنگ تمدن غرب را به سینه میزنی ..کمی فقط کمی تامل.

وشما که خود را مدافع حریم تمدن اسلامی ایرانی میدانی تونیز بنوعی دیگر باید دفاع کنی. هنر

برای شما در قصاص حیات و زندگی است ای صاحبان خرد.سوره بقره/آیه179

کدهای اضافی کاربر :