طلبه نت
سعی ام بر این است که دلنوشته ها وگاه ی تراوشات ذهنی را بنویسم اما گاه بدلایلی باز می مانم اما مهم اینست که جهان بسوی تک قطبی شدن پیش میرود وهمه باید جهاد کنند بسهم خود تا درین معرکه جهانی اجر مجاهدین را داشته باشند که فضل الله المجاهدین علی القاعدین .ووغیره
نویسنده: طلبه نت - ٥ بهمن ۱۳۸۸

به مناسبت پیمان هشت ماده ای رهبری در باره مبارزه با فساد

تعجب می کنم از برخی که دائما به مناسبت و سالگرد پیمان 8 ماده ای رهبری انرا به رخ مسئولین محترم و قاطعانه قوه قضاییه می کشند و هی می گویند: چرا قوه عدلیه با مفسدان و دانه درشت ها برخورد نمی کند چرا افتابه دزد ها را میگیرید واز این جور حرفهای دانشجویی .

می دانید چرا تعجب میکنیم !!!!علت تعجب این است که آنها هنوز خیلی چیزها را نمی دانند آنان چه می دانند مصلحت چیست؟ در ضمن رئیس قوه قضاییه تازه بر این مسند تکیه زده تا بیاید آشنا به اوضاع و احوال شود و بعد مدیران قبلی را درو کند و مدیران جدید بکارد خودش چند سال طول می کشد.

 در ثانی این آقایان جاهل  جوان که از اصول برخورد با مفسدان فی الارض وفی السماء  چیزی نمی دانند بهتر است حرفی نزنند چون چون این جانب که از اکابر و اعاظم این فن هستم (اینجانب نیز یکی از مسولین هستم البته از نوع خوبهاشان)چند مرحله را متذکر می شوم تا بفهمند چه مراحل سخت و دشواری را باید گذراند تابتوان بامفاسد اقتصادی برخورد قاطع شود.

مرحله اول مرحله شعار است مرحله دوم مصاحبه است مرحله سوم برخورد شفاهی است و مرحله چهارم بررسی سطحی مساله است ، مرحله پنجم بررسی عمیق،  مرحله ششم بررسی عمیق تر ، مرحله هفتم بررسی عمیق ترین  مرحله هشتم که خود دنیایی گشاده است  مصلحت است ,مرحله نهم داشتن .........(نمیشود نوشت)

 اینکه نمی شود  چهار تا بچه دانشجو بقول خودشان عدالتخواه بدون اطلاع از این مراحل وغیره که خودهمین وغیره حرفها دارد دایما پیله میکنند به مسولین و بالمناسبه و بالغیر المناسبه سخن از پیمان 8 ماده ای می رانند.

البته خود همین 8 ماده ای خودش یک مشکل است آخر برخورد با مفاسد نر می خواهد و آخر مواد 8 ماده ای ماده است از اینجا ادامه نمی دهم که ممکن است بجرم اهانت به فمنیستها و اهانت به نسوان با ما برخورد قاطع کنند. 


کدهای اضافی کاربر :