طلبه نت
سعی ام بر این است که دلنوشته ها وگاه ی تراوشات ذهنی را بنویسم اما گاه بدلایلی باز می مانم اما مهم اینست که جهان بسوی تک قطبی شدن پیش میرود وهمه باید جهاد کنند بسهم خود تا درین معرکه جهانی اجر مجاهدین را داشته باشند که فضل الله المجاهدین علی القاعدین .ووغیره
نویسنده: طلبه نت - ٢٧ اسفند ۱۳۸٩

بسم الله الرحمن الرحیم

سال جدید است واخیرا احساس میکنم دارد حرفم می اید البته حرف امدن گاهی از روی تراوشات وحس وحال درونیست وگاهی از روی دردیعنی گاهی ادم از روی درد بحرف می اید وگاهی غیرازاین است ولی چه کنم محال نیست.شاید...

یادم است کفن پوش در مقابل دانشگاه لرستان با بچه های حزب اللهی حضور داشتیم وبا چه سختی فراهم امدیم خیلی هاکمک نکردندوبرخی خوششان نیامد چرایش بماند شعار میدادیم برای غزه وامروزروزی شده که باید برای بحرین ویمن ولیبی ومصر فریاد بزنیم والبته موج سوم در راه است وان فریاد انسانهای اروپایی تحقیر شده توسط فرهنگ منحط ونازل غرب است.  وان روز نزدیک است.

جای یک سرود انقلابی به زبان عربی انگلیسی خالیست . 

سال جدید را به همه انسانها واهالی ان تبریک عرض می نمایم.

کدهای اضافی کاربر :