طلبه نت
سعی ام بر این است که دلنوشته ها وگاه ی تراوشات ذهنی را بنویسم اما گاه بدلایلی باز می مانم اما مهم اینست که جهان بسوی تک قطبی شدن پیش میرود وهمه باید جهاد کنند بسهم خود تا درین معرکه جهانی اجر مجاهدین را داشته باشند که فضل الله المجاهدین علی القاعدین .ووغیره
نویسنده: طلبه نت - ۱۱ تیر ۱۳۸۳

بسم الله الرحمن الرحيم

شهادت ام ابيها اولين شهيده ولايت

ام الحسن والحسين عصاره تمام کلمات ناسوت ولاهوت

مخاطب به خطاب لولاک ....سر ليله القدر

انسيه الحورا حجه الله الکبری وبل حجه

 علی الحجج بر عاشقان وجيره 

خواران خوان معرفتش تسليت باد

          اسماء همسر جعفر طيار نقل ميکند در لحظه های پايانی عمر حضرت زهرا

          متوجه ان بزرگ زنان عالم بودم ابتدا غسل کرد ولباسهايش را عوض کرد

          (شايد خونی بوده می دانيد که ...) ودر خانه مشغول راز ونياز شد.

          جلو رفتم ديدم که رو به قبله نشسته اند ودستها را بسوی آسمان بلند

           کرده اندوچنين دعا ميکنند :الهی وسيدی اسئلک با الذين.........( ترجمه

           :پروردگارا !بزرگا !به حق پيامبرانی که انها را بر گزيدی، به گريه های حسن

            وحسين در فراقم از تو ميخوام گناهکاران شيعيان من وشيعيان فرزندان

            مرا  ببخشی     

                     (الله اکبر، شيعيان، در خانه اگر کس است يک حرف بس است)

           شيخ عبد الزهرا 

کدهای اضافی کاربر :