طلبه نت
سعی ام بر این است که دلنوشته ها وگاه ی تراوشات ذهنی را بنویسم اما گاه بدلایلی باز می مانم اما مهم اینست که جهان بسوی تک قطبی شدن پیش میرود وهمه باید جهاد کنند بسهم خود تا درین معرکه جهانی اجر مجاهدین را داشته باشند که فضل الله المجاهدین علی القاعدین .ووغیره
نویسنده: طلبه نت - ۱۸ شهریور ۱۳۸۳

                                                بسم الله الرحمن الرحيم

                          فاعتبروا يا اولي الالباب

اين روز ها مطلبی که بسيار سر وصدا کرد وخوراک مطبوعات ،احزاب وجناحها ومحافل مختلف را تا مين کردمسله ازدواج اقای مهاجرانی بود با تفحصی که در خبر نامه ها ومجلات اينترنتی کردم ديدم عجب غوغايی درست کرده از بی بی سی گرفته تا .....کاريکاتورها،بنده به اين جهت که گمان نکنيد بخواهم از اين اب گل الودماهی بگيرم وحسابی اقای مهاجرانی وهم  فکران ايشان را بکوبم ابتدا برخی جهات مثبت ايشون را مطرح کنم ايشان از جهت مطالعات اسلامی انصافا زحمت کشيده کتابی در مورد وقايع عاشورا تاليف نموده که وقتی به منابع ان نظر ميکردم تمام منابع ان دست اول بود واهل فن ميخواهد به ان رجوع کند وموارد ديگر ولی ضرب المثلی عربی ميگويد اسب تيز رو گاهی با سر سقوط ميکند .البته در بحثی دوستی از ميگفت از قحطی رجال است که نمود ميکند ..(انتخاب با خودتان)

حتما يادتان هست که در زمان تصدی  وزارت ارشاد چه ها که نکرد يد  وچه ها که نگفتيد خوب است به کتب اجازه داده شده برای چاپ در زمان ايشان نظری شود،به سخنرانيهاي اجازه داده شده وحمايتهای وی از ان هم توجهی شود که به دو نکته پی ميبريم :۱ـ

مرحله اول در گيريهای مطبوعاتی وجناحي وهمان مباحث چپ وراستی ودعواهای ژورناليستيس

۲ـمرحله دوما مرحله هشدارها ی علماء دين است به ايشان .کار به جايی رسيد که حتی مراجع هم احساس خطر ولب به اعتراض گشودندحتی مراجعی که کمتر در اين امور داخل ميشوند وخلاصه منجر به تحصن طلاب شد که البته بقول ايشان چند تا بچه دبيرستانی بودند .اری ايشان در اين مرحله بود که بقول ما با ال علی در افتاد مطبوعات مجيز به اجازه ارشاد دست به هتک حرمت اهل بيت زدند ايشان هم گاهی دستی به قلم ميبردند.ومسايلی چون عاشورا وگريه و...را زير سوال ميبردند وانرا خشونت طلبی ميناميدند .مسله تساهل وتسامح وووواين جا بود که بنده يقين به سقوط ايشان کردم اری هر که با آل علی در افتاد ور افتاد عزيزانی که در امور سياسی وحزبی وگروهی فعاليت ميکنيد از اين وقايع عبرت بگيرند حتی مخالفان حزبی وووچرا بقول علما ومراجع  اعتنا نکرديد چرا با عاشورا ونهضت حسينی جنگيديد البته البته با اين اوضاع از شانس کم رياست جمهوری هم وا مانديد ولی مهاجرانی عزيز  به خدا سوگند دوستانه وبی غرض ميگويم( چون من روحانيم وبرای وصل کردن امدم  )اگر توبه نکنيد از اصل خويش واز معاد خود باز ميمانيد بياييد مدتی هم بخاطر خود زندگی کنيد کمی تامل کنيد بياييد با حضرت دوست دست دوستی دهيد هنوز دير نشده شايد اين تلخی پيش امده همان ندای ارجعی باشد  البته هيچ گاه شما را بخاطر تجديد فراش وحکم حلال الهی سرزنش نميکنم اگر حقوقی از انان سلب نشود .

جا دارد به خانم کديور عرض کنم کمی از مشاغل خود کم کنند اشکالی ندارد کمی کمتر به ملت خدمت کنند کمی بيشتر به شوهر خود خدمت کنند اگر چه ايشان منکر اين مطلب هستند ولی  عرايض بنده حتی بنا بر فرض دروغ بودن اين ماجرا هم صادق است.

در اخر جادارد کلام ايت الله جوادی املی را ذکر کنيم که شايد روزی استاد وی بوده:«پيامبر اکرم ـ صلی الله عليه واله  ـ می فرمايد :اگر کسی کارآموز دينی است می فهمد که يک عده طبال ها و دهل به دست ها در عالم هستند که منتظرند يک عالمی رشوه بگيرد تا طبل اينها به صدا در آيد».پيرامون ما نيز طبالهايی هستند که اين اين شخص را رسوای عالم می کنند چون بنا نبود وی بيايد در مسائل دينی در کنار سفره امام زمان بنشيند و بعد با اساس و بنيان دين بازی کند.به همين جهت هم چيزی از او باقی نمی گذارند.

 

کدهای اضافی کاربر :