طلبه نت
سعی ام بر این است که دلنوشته ها وگاه ی تراوشات ذهنی را بنویسم اما گاه بدلایلی باز می مانم اما مهم اینست که جهان بسوی تک قطبی شدن پیش میرود وهمه باید جهاد کنند بسهم خود تا درین معرکه جهانی اجر مجاهدین را داشته باشند که فضل الله المجاهدین علی القاعدین .ووغیره
نویسنده: طلبه نت - ۸ بهمن ۱۳۸۳

بسم الله الرحمن الرحيم

           عيد

                        سعيد

                                      غدير

                                                   مبارک باد

 

                    با توجه به انچه در مفاتيح امده در اين روز ميتوان بين برادران

                    وخواهران  دينی  صيغه اخوت وبرادری خوانده شود  والبته حق

                    وحقوق سنگينی نسبت به يکديگر ايجاد ميشود  که نوعا همه

                   انرا اسقاط ميکنند بجز دو سه مورد مثلا دعا کردن و  به زيارت وديد

                    وديد وباز ديد هم رفتن در مدت مثلا سه روز وغيره اگر چه نشد 

                    ولی به کتبی چون وسايل الشيعه  وکشف الريبه ............

                   که رجوع  کنی حدود ۳۰حق  برای دو دوست بر شمرده که

                انصافا ما با بهترين دوستانمان هم  کم می اوريم در دوستی  چه

                برسه که بعضی از ما لاف عشق هم ميزنيم(خودما نميگما) که در

                دنيای عشق وعاشقی اساسی واصولی کم مياريم.....اما دونکته:

               اونهايی که نتوانستند پيوند برادری ببندند  در روز عيد کم ضرر نکردند

               ميتوانند  همين امروز  با هم پيمان برادری ببندند  وبيـــــــــــــــــــاييم

               دوستيهايمان را محکم کنيم .

               خاطره: تو يکی از دانشگاهها بودم  داستان ۴ تا از دانشجوها را

                ميگفتندکه خيلی با هم دوست بودند  خيلی چيزهايی عجيبی

               گفتند از جمله اينکه ميگفتند حاج اقا ،هر چهار تا شون يک

               مسواک داشتند وهمگی با  يک مسواک مسواک ميکردند وغيره...

              البته اين دوستی مد نظر ما نيست البته داستانهای قشنگ وگاهی

        عجيب  غريبی ادم از اين عزيزان ميشنوه.

 

کدهای اضافی کاربر :