طلبه نت
سعی ام بر این است که دلنوشته ها وگاه ی تراوشات ذهنی را بنویسم اما گاه بدلایلی باز می مانم اما مهم اینست که جهان بسوی تک قطبی شدن پیش میرود وهمه باید جهاد کنند بسهم خود تا درین معرکه جهانی اجر مجاهدین را داشته باشند که فضل الله المجاهدین علی القاعدین .ووغیره
نویسنده: طلبه نت - ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٤

                                    بسم الله الرحمن الرحيم

                                           آری با شمايم !

                                   سخنی با نسل اولی ها

                    

به کدام سو ميرويد به کجا رهسپاريد اری با شمايم ،شما که نسل اوليد شما که

نسل دوميد اری شما شما را ميگويم مبارزان با دشمن ،دشمنان شيطان بزرگ ،شما

را چه شده ؟چه شد مدافعان کوخ نشينان کاخ نشين شده اند ،ومخالفان تجمل

طاغوت خود تجمل گرا شده اند؟!!

                                 

اری شما خدا رانه بهتر بگويم ،خود را فراموش کرديد،ارمانها  را ناديده گرفتيد قعود را بر

 قيام ورفاه را بر جهاد تر جيح داديد،دکترينهای معمار انقلاب وبحث صدور انقلاب چه

 شد ؟ !اکنون که خمينيسم دنيا را به لرزه در اورده وچشم به دستان شما دوخته

،شما دست کشيديد؟!....يا  که ترسيديد..!!!يا که....؟

                                 

اری کسی که خدا را فراموش می کند قران را نيز، مگر نفرمود:(وقاتلوا هم حتی لا

تکون فتنه=تا رفع فتنه کفر با کفار بجنگيد ). وشما ايه را متروک گذاشتيد ومشمول

شکايت نبی الله صلوات الله عليه واله گشتيد که فرمود:(رب ان قومی اتخذوا القران

مهجورا =پرودرگارا امت من قران را مهجور ساختند) نه مسامحه نميکنم همانگونه که

تساهل نميکنم وبا هر دوی شمايم يمين ويسار!!؟کلکم راع وکلکم مسول عن رعيته

همه بايد پاسخ گو  باشيم

                               

خدا را ...قران  ونبی را .....ولی الله الاعظم صلوات الله عليه را هم نيز ؟؟

به کجا چنين شتابان؟،از که ميگريزيد،اری بسياردم ازمولاميزنيدولی گويا صدای در

 گلو مانده ی حضرت را نميشنوييد!، مگر عتاب مولا را به همکار شمايعنی عثمان ابن

حنيف نميشنوييد؟!!اوف بر شما عثمان ابن حنيف ها !شايد هم طلحه وزبير ها..!!

                             

واما ما  هم نواييم با جبرييل :لا فتی الا علی لا سيف الا ذوالفقار ودست بر قبضه

شمشيريم ومنتظر يک اشارت او  .......

                                

او می ايد !؟؟ولی ما قسم  به نور دلربايش تا امدنش مبارز می ميانيم؟

حاشيه:عزيزان بالا خره يه سيستم دست دوم ۴ خريدم وانشا الله دوباره به دنيای مجازی بر ميگردم ..يا علی مدد.

 

 

کدهای اضافی کاربر :