طلبه نت
سعی ام بر این است که دلنوشته ها وگاه ی تراوشات ذهنی را بنویسم اما گاه بدلایلی باز می مانم اما مهم اینست که جهان بسوی تک قطبی شدن پیش میرود وهمه باید جهاد کنند بسهم خود تا درین معرکه جهانی اجر مجاهدین را داشته باشند که فضل الله المجاهدین علی القاعدین .ووغیره
نویسنده: طلبه نت - ۳ تیر ۱۳۸٤

   بسم الله الرحمن الرحيم

عجب اشفته بازاريست   عجب مردمی ،وصد عجب مسولينی ،پير مردی ميگفت  يادم  مياد اون قديما يروز مردم ريختند در خيابان وگفتند مصدق مصدق حمايتت ميکنيم .فردا ريختند بيرون گفتند مصدق کله کدو سياستش رفت لا پتو.... يک روز بهشتی ياور امام ويروز ميشه دشمن انقلاب .. اما در زمانه پيچ در پيچ ما ديروز همه ديديد  معين گل بود البته به کسر گاف  نه راستی  گفتم گاف ياد اکبر گاف افتادم وی  ازاد شده بود  وقتی ديدمش کلی عبرت گرفتم......اها ميگفتم ....  ديروز  هاشمی کافر بود  دختر های خوشکل   در کنار او عکس وفيلم....  وکارنوالها وووواز آن  او بود امروز دکتر احمدی شده  کافر متحجر   واکیپ موتوری ها و .....همه از آن احمديست .....عجب مردمی وصد عجب مسولينی....خلاصه گذشت واين نيز بگذرد رو سياهی به انان ماند که دينشان را برای دنيای ديگران فروختند  امروز صبح جمعه است و نگاه گذرا وجامع  به کل داستاندرس اموز وعبرت انگيز  است.

کدهای اضافی کاربر :