طلبه نت
سعی ام بر این است که دلنوشته ها وگاه ی تراوشات ذهنی را بنویسم اما گاه بدلایلی باز می مانم اما مهم اینست که جهان بسوی تک قطبی شدن پیش میرود وهمه باید جهاد کنند بسهم خود تا درین معرکه جهانی اجر مجاهدین را داشته باشند که فضل الله المجاهدین علی القاعدین .ووغیره
نویسنده: طلبه نت - ٢٤ بهمن ۱۳۸٤
بسم الله الرحمن الرحیم

اولا:از دوستان که نظر دهی نمودند وکسانی هم که به نقد بند ه نقد نمودند تشکر میکنم.

اما لا یوم کیومک یا ابا عبد الله وکل یوم عاشورا وکل ارض کرب وبلا براستی چگونه میتوان بین این سخن نورانی امام صادق سلام الله علیه که فرمودند : لا یوم کیومک یا ابا عبد الله وبین این گفته که میگوید :کل یوم عاشورا وکل ارض کرب وبلا چگونه میتوان جمع نمود؟...اگر کلام صادق ال محمد صلی الله علیه واله وسلم را اصل بگیریم ،دگر کلام دوم معنا نخواهد داشت وهر روز وزمینی کربلا نخواهد بود ؛ اینجاست که اهل فن ودرایت را می طلبد وتفسیری از نهضت حسینی که بتوان بین این دو کلام را جمع نمود؛یا باید یک طرف را از اعتبار ساقط کرد که چنانچه برخی کردند ودیگری را اصل واساس وصحیح قرار دادویا باید تفسیری ارایه داد که هر دو را بتوان صادق دانست .

اما انچه اموختم:
یک: دامنه نهضت حسینی چه حد است وچه ابعادی دارد؟؟ به دیگر سخن ایا در روزعاشورا فقط یک جنگ اتفاق افتاد وحضرت یک میدان وجبهه نظامی گشود یا جبهه هایی که سید الشهدا گشود ابعاد فرهنگی ووونیز داشت؟
این را اموختم که دامنه جنگ سید الشهدا در روز عاشورا فرا تر از یک جنگ نظامی صرف بود وحضرت چند میدان مبارزاتی گشود نظامی ،فرهنگی، سیاسی،ووکه در جای خود قابل اثبات است(که من چکیده ومغز کلام را بدون توضیح عرض کردم)
دوم: اموختم که جنگی که دشمن در روز عاشورا با شلیک اولین تیر اغاز کرد؛اگر چه او اغاز کزد اما پایان انرا جبهه سید الشهدا تعیین خواهد کرد وجبهه ایی که حضرت سید الشدا در روز عاشورا در گیر ان شد در غروب عاشورا تمام نشد بلکه انتهای انرا سید الشهدا با دامنه ای که حضرت برای ان تعریف کرد (با توجه به کلمات وخطبه های حضرت) تا انقلاب نهاییه حضرت مهدی علیه السلام کشاند وپایان ان جنگ را مهدی موعود ومنجی بشریت علیه السلام در جنگ نهایی اخر الزمان تعیین خواهد کرد.واین جنگ نهایی همان جنگ نهاییست که صهیونیسم ها ی یهودی ومسیحی از ان یاد میکنند اما به تحریف .
با توجه به این دو نکته ونکات دیگر با اندکی تامل میتوان بین دوکلام فوق همگرایی ایجاد کرد وهر دو را صحیح دانست.
وکلام اخر اینکه :این یک اشتباه بزرگ است که نهضت حسینی را در فقس تاریخ حبس کنیم وبه صرف بیان نکات وزوایای تاریخی ان بدون تحلیل بپردایم.
واین یک اشتباه است که مبارزه روز عاشورا را در غروب عاشورا تمام شده تلقی کنیم .
باید با نگاهی نو به نهضت حسینی انرا برای مسلمانان ونه تنها مسلمانان بلکه جامعه بشری وبروز بصورت نظام مند ومدل ارایه دهیم-البته بدون افتادن در دام روشنفکری بیمار-
وباید بدانییم حسین ابن علی روحی فداه سلام الله علیه نه تنها برای نجات تشیع واسلام بلکه برای نجات تمام بشریت وتعالی کل بشریت تا قیام قیامت ،قیام کرد.
(البته تفاسیر دیگر وجوابهای دیگر نی میتونا ارایه کرد) منتظر نظر های شما میمونم.
کدهای اضافی کاربر :