طلبه نت
سعی ام بر این است که دلنوشته ها وگاه ی تراوشات ذهنی را بنویسم اما گاه بدلایلی باز می مانم اما مهم اینست که جهان بسوی تک قطبی شدن پیش میرود وهمه باید جهاد کنند بسهم خود تا درین معرکه جهانی اجر مجاهدین را داشته باشند که فضل الله المجاهدین علی القاعدین .ووغیره
نویسنده: طلبه نت - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
بسم الله الرحمن الرحیم
واکنون ماجرای نقوذ نیروهای ارتش اسلام به ساختمان مرگ موساد وبانک اطلاعات فوق سری ,
اما توضیح مختصر:این ساختمان برای موسا د یکی از نقاط حساس وفوق استرا تیژی محسوب میشود ومحل جمع اوری ومحافظت اطلاعات فوق سری اسراییل میباشد. این ساختمان با سه لایه امنیتی حفاظت میشود که نفوذ به این لایه ها امری تقریبا محال محسوب میشود ورییس موساد گفته بود: هیچ کشوری در جهان قدرت نفوذ به ان را ندارد.
اما ارتش اسلام : ارتشیست متشکل از ملیتهای مختلف مسلمان که عمدتا نیروهای متخصص وزبده هستند ودر عملیانهای برون مرزی فعالیت میکنند .که ما از انان در اینجا به ارتش اسلام تعبیر میکنیم وشهیدان عبارتند از سردار رشید اسلام سید روح الله حسینی جمارانی از ایران ,شهید ادوارددو.. از اروپا, شهید سید حسن و شهید اشمر از لبنان وشهید سامی از شاخ افریقا

اما اکنون بشنوید ماجرا را به روایت شهید روح الله حسینی جمارانی
...من ودو هم رزم خارجیم دقیقا واردلایه سوم این مثلث مرگ بار شده بودیم ,طبق برنامه قبلی باید اطلاعات هدف را شناسایی میکردیم اولین کار ما رمز گشایی ابر رایانه ها بود که اینجا دقیقا جنگ تخصص ها بود , یاد حمله اینتر نتی ماه گذشته به پنتا گون بودیم که توانستیم به شبکه ان نفوذ پیدا کنیم واطلاعات هدف را شناسایی کنیم در ضمن بدون رد یابی, البته تمام عملیات خوب پیش رفته بود اما مهمترین نقطه ان همین رمز گشایی ابر رایانه ها بود که اگر موفق نمیشدیم تمام عملیات عقیم میماند.
هنوز از مرحله رمز گشایی نگذشته بودیم که به مشکل بر خوردیم بر روی طول موج خود امواج اسراییلی ها را رد یابی کردیم واحتمال اینکه انها هم ما را رد یابی کرده باشند بود ,نفر سوم ما بعد از تست , برتری ما را ثابت کرد ودر این جنگ الکترو نیکی پیروزی ما را اعلام کرد ومشغول استرق وکنترل سخنان انها شد چون او استاد زبان عبری برای واحد اطلاعات لبنان بود , ومن برای یک بار دیگر به مهندسین نیروی نظامی ایران افتخار کردم واین پیروزی در جنگ الکترو نیک را مدیون انها بودم ,ومن همچنان با ان غول رایانه ای اسراییلی در گیر بودم که خوشی ما دوامی نداشت وحرکات دست دوست لبنانی که مثلثی را ترسیم میکرد اعلام وضعیت احتمال خطر را کرد اینجا بود شروع کردم زمزمه ونجوا ,پیش خودم گفتم خدایا امداد های غیبیت را در جنگ با عراقی ها دیده ام وبارها مرا ازشرایط بحرانی نجات داده ای یادم امد که در یکی از عملیات ها در دقایق اخر از وسط نیروهای دشمن اطلاعاتی مخابره کردم که شهید علوی گفت روح الله یه ماچ طلبت البته انروز اگر چه با تجهیزات مخابراتی عراق از وسط نیروهای عراقی , اطلاعات را مخابره کردم وما انروزاز نظر تجهیزات نسبت به امروز تقریبا صفر بودیم .خدایا کمکم کن, کمکم کن ..یا فاطمه زهرا.....خطر تایید شد وان این بود که تعدادی از افسران عالی رتبه جهت بازدید درست به این موقعیت در حال حرکت بودند واین را دوست لبنانی ما از استراق سمعش بدست اورده بود ....یک دقیقه شاید هم کمتر بیشتر فرصت نداشتیم که بنا بر توقف واختفا تا رفع مانع شد , من وسید حسن در همان اتاق استتار کردیم ونفر سوم بیرون از این اتاق که در صورت نیاز پشتیبانی کند .نفسم را در سینه حبس کردم وخود را با کمال ارامش با توکل به تقدیر سپردم, ناگهان درب بازشد وپنج افسر به همراه یک ژنرال که خیلی هم گردن کلفتی داشت وارد شدند, ودرست به طرف ابر رایانه رفتند نوبت رمز گشایی که رسید گفتم خدایا چقدر زود امداد غیبی را حواله کردی همه انها بجز ژنرال پشت به رایانه ایستادند تا ژنرال رمز را وارد کند و ژنرال مشغول دادن رمز عبور شد بعد از اتمام همه بر گشتند , ویکی از انها شروع به توضیح دادن این ابر رایانه وکارایی عجیب غریب ان برای بقیه کرد ,من اگر چه کامل متوجه نمیشدم ولی سخن از امکان اتصال ان به اینتر نت واتصال ان به شبکه های نظامی جهان کرد وحتی بصورت بر نامه ریزی سایتهای هدف خود را هک واطلاعات انرا ذخیره وانرا منهدم میکند .من برای اطمینان ازطریق سیستم مخابراتی خود بر صفحه ال سی دی به همرزم لبنانی گفتم الان همه چی اماده است وحتی میتوانیم اطلاعات را بدون ارسال به نقطه جیم به موقعیت مادر مخابره کنیم, او هم تایید کرد که بله درست فهمیدی این سیستم الان با هماهنگی واحد مخابرات واقع در ظلع غربی همین ساختمان امکان اتصال را دارد که به امر این ژنرال هم اکنون اتصال بر قرار است با رمز گفتم : 6خوک و3کبوتر به این معنی که اینها را به هلاکت برسانیم واز همین جا اطلاعات را به مادر مخابره کنیم و شربت شهادت بنوشیم که جواب مثبت بود .به نفر سوم که از یکی از کشور های افریقایی بود اعلام شد ,قرار شد با اشاره من حمله کنییم.مترصد لحظه مناسب شدم زمانی که محو دقت در تصاویر ماهواره ایی بودند اشاره کردم واز پشت دو نقر انها را ناک اوت کردیم ومن با ژنرال در گیر شدم ودوست لبنانی با یکی از افسر ها که در همین حین یکی از افسر ها از پشت با چاقو به پهلوی هم رزم لبنانی ما حمله کرد که همرزم افریقایی ما وارد شد و با خونسردی تق تق دوتا افسر دیگر رازد ومن همچنان مشغول خفه کردن ژنرال بودم همرزم سیاه ما رفت کمک همرزم لبنانی ما وبا ضرباتی مرگبار ان افسر را پخش زمین کرد .من هم تر تیب ژنرال را دادم سریع خود را به ابر رایانه رساندم فایلهای هدف را در حدود دودقیقه کاملا شنایایی کرده وتوسط همان شبکه به موقعیت یا مهدی ارسال کردیم ودریافت موفقیت امیز ان اعلام شد .در دلم عقده مادنه بود که چرا خودم این ابر رایانه را رمز گشایی نکردم .ولی مهم نتیجه عملیات بود که 100%تامین شده بود, گفتم اگر زود بجنبیم احتمال رسیدن به نقطه رهایی وجود دارد,هر چه کردیم با نقطه جیم تماس بر قرار کنیم جهت پشتیبانی ما موفق نشدیم , با پایگاه مادر تماس گرفتیم که انها خبر شهادت هر دو نفر انها را به ما دادند وگفتند شما شناسایی شدید وزود برگردید وما دوست لبنانی را کمک کردیم وبه طرف نقطه رهایی در حال حرکت بودیم که صدای اژیر خطر بلند شد وبیرون ساختمان پر شد از یگان ویژه وکاماندو های اسراییلی بالگردها حول ساختمان به پرواز در امدند هم رزم افریقایی من گفت اتیش بازی جالبی داریم نیروها دوان دوان به طرف ساختمان رایانه ها در حال حرکت بودند که حوالی دوساعت در همان ساختمان جنگ وگریز داشتیم ................بنا شد همرزم لبنانی ما در عملیاتی انتحاریبرخی از کاندو های انها را هلاک کند , مواد منفجره را در لباس او جاسازی کردیم واو خود را تسلیم اسرایلیها کرد دور او حلقه زده بودند که فرمانده انها وارد شد که صدای انفجار بلند شد وپس از خوابیدن گرد وغبار, اجساد اسراییلی ها بر روی زمین وشهادت سردار رشید لبنانی ارتش اسلام , هم رزم افریقاییم را بغل کردم که چشمانش پر از اشک بود واو هم مراپیشانی مرا بوسید سالنی واتاقی که ما در ان بودیم محاصره شده بود در گیری دوباره اغاز شد صدای دوست افریقاییم در فضا پیچید با همان لهجه خاص خود یا فا طیمه .یا فاطیمه ...این اخرین کلماتیست که برای موقعیت یا مهدی ارسال میشود ....خدا حافظ.......به امید صدور وبرقراری اسلام در تمام عالم...یا زهرا یا ..زهرا...send..
کدهای اضافی کاربر :