طلبه نت
سعی ام بر این است که دلنوشته ها وگاه ی تراوشات ذهنی را بنویسم اما گاه بدلایلی باز می مانم اما مهم اینست که جهان بسوی تک قطبی شدن پیش میرود وهمه باید جهاد کنند بسهم خود تا درین معرکه جهانی اجر مجاهدین را داشته باشند که فضل الله المجاهدین علی القاعدین .ووغیره
نویسنده: طلبه نت - ۸ خرداد ۱۳۸٥
خبرگزاري انتخاب : یکی از بینندگان «انتخاب» به نام «عبدالباسط كريم زائي» با ارسال پیامی آورده است:

عبدالمالك اي به ظاهر مسلمان، به اين چند سوال من بلوچ جواب بده تا بدانم واقعا مردي يا اينكه مردي را فقط به داشتن سلاح و تعدادي ناجونمرد در اطرافت مي بيني و مي داني:

1- تو مسلماني ؟
2- آيا كشتار مردم سني مذهب فلسطيني را توسط دشمنان اسلام مي بيني؟
3- ايا كشتار مردم مسلمان عراق رافيلم و عكسهاي تجاوز به زنان و دختران مسلمان مي بيني؟
4-آيا كشتار مردم افغانستان و پاكستان راكه اكثرا سني هستند مي بيني؟
5- آيا پيامبرت محمد نبي(ص) است ؟
6- آيا تا كنون قران را خوانده اي ؟
7- در مدارس و حوزه هاي علميه چه آموخته اي ؟
8- مردانگي را به چه مي داني ؟
9- آيا به سه اصل توحيه - معاد - نبوت ايمان داري؟
10- آيا اين دنيا محل آزمايش و امتحان در نزد پروردگار يگانه نيست ؟
12- آياآخرتي وجود دارد؟
13-اگر اخرتي وجود دارد پاداش و جزايي هم است؟
14-كشتن يك انسان چه مسلمان و چه غير مسلمان آيا گناه نيست؟
15- جزاي كشتن انسانهاي بي گناه چيست؟
16- آيا واقعا نماز مي خواني؟
17- نماز ت را براي چه كسي و چه نيتي مي خواني؟
18- خوردن مال حرام چه حكمي دارد؟
19- آيا مرد بودن و شجاع بودن به اسلحه داشتن است ؟
20 - تويي كه در سخنانت بر اساس احاديث و روايات شيعه را كافر دانستي اسرائيلي- امريكايي و انليسي و افراد سلطنت طلب را چه مي داني؟
21-آيا روزي نمي رسد كه بايد هم در نزد مردم و هم در نزد خدا جواب دهي ؟
مي دانم كه اين سوالها از يك انسانما واقعا مسخره مي باشد براي اين سوال مي كنم تا ديگر عزيزان تشيع و تسنن نيز كه امثال مالكها را ستارخان و باقرخان مي دانند كمي واضعانه تر فكر نمايند.

و اكنون چند سوال از هم وطنان اهل سنت كه خصوصا جوانان عزيز كه آينده سازان اين جامعه اند و بدون آنكه لحظه اي فكر كنند و از اين آزاد مرد كثيف حمايت ميكنند

1- آيا مالك مسلمان است؟
2-آيا كشتن انسانهاي بيگناه شجاعت و مردانگي است؟
3- آيابردن آبروي قوم بلوچ و تحقير و ذليل نمودن آن هنر است ؟
4-روزانه چندين بار امثال مالك با بستن راه بر مردم و كشتن آنها در شهرها و راههاي بلوچستان چهره بلوچ را خدشه دار مي كنند؟
5-آيا از اينكه این خونخوار نام بلوچ را دارد، ناراحت نمي شويد؟
6- آيا غير اين است كه نان حلال خوردن با سختي زحمت بدست مي ايد و لي پول و ثروتهاي باد آورده يك شبه از راه قاچاق مواد مخدر آدم كشي - سرقت و راه بندي با كمترين زحمت بدست مي آيد.
7- آيا غير از اين است كه مواد مخدر بيشتر از از همه گريبان گير خرد كلان اهالي بلوچستان شده و تبديل به نوعي تفريح و سرگرمي شده است .
6- آيا جنايات امثال مالك نيست كه قوم بلوچ را بدنام ميكند؟
و و و سوال آخر آيا وقت آن نرسيده كه ما قوم بلوچ با اين همه پيشرفت در زمينه هاي علمي -فرهنگي- اجتماعي و سياسي بجاي معرفي قوم بلوچ به عنوان يك قوم متمدن وپيشرفته و پاك نمودن ذهن ديگر هم وطنان، خودمان بسيج شويم وابتدا امثال مالك ها را از اين سرزمين طرد نمائيم و مردانگي و غيرت بلوچ را در انسانيتش معني نمائيم.

متاسفانه نمايندگانمان در مجلس بزرگان ديني همه وهمه چنان در بزرگي و جلال و جبروت خود غرق شده اند كه همه موقعیت فعلي و آينده خود را به سرنوشت هزاران گرسنه - بيكار و... ترجيع مي دهند نماينده منتخب ما هنوز به مجلس نرفته به فكر دور بعدي مجلس مي باشد وجماعتي از ثروتمندان و بزرگان را تعظيم و تكريم مي كند چرا كه مي داند مردم چشم و گوش بسته به حرف آنها عمل مي كنند و به هركه آنها بخواهند راي مي دهند !!!!

1 آقاي ايران نژاد چندين بار به منزل مستضععفان نيكشهري كه در گرماي تابستان 50 درجه حتي از يك دستگاه پنكه محرومند رفته اي ؟

2-آقاي بامري مواظب باش تا عملي مرتكب نشوي و يا بر عليه اشرار و خونخواران جنايتكار حرفي نزني مبادا در دور بعد از حمايتت كاسته شود.

3-آقاي مير مرادزهي تو چه كرده اي آيا سرقت - آدم كشي - راه بندي و قتل غارت در خود مركز شهر سراوان ديگر بخشها (هيدوچ- بم پشت) غوغا نمي كند؟

4- آقاي پشنگ ريگي، آباداني عمراني و كار آفريني براي شهرت مهم است يا مسائل سياسي حاشيه اي مجلس و موضع گيري و جنجال بر سر اينكه مالك پسر عمويت است يا نيست؟

پس چرا ساكتيم ؟چرا بي تفاوتيم؟چرا...

آيا ياد مان رفت دراوايل انقلاب چگونه خوانين زورگو را رانديم تا فرقي بين درزاده و باركزهي نباشد نمي دانم شايد با وجود مسلمان بودنمان بر عكس پيامبر خود بن سياه و سفيد درزاده و باركزهي مي خواهيم فرق بگذاريم و شايد به همين وضع راضي هستيم و با وجود عالماني بزرگ و روشنفكر گوش به حرف عالم نماهاي پاكستاني و عربهاي بي غيرتي كه بدون اجازه امريكا و انگليس به دستشويي نمي روند باشيم. نمي دانم خوب است با وجدان بيدار و آگاه خودمان قضاوت كنيم.

بنقل از باز تاب....http://www.tik.ir/display/?ID=21168&Send
کدهای اضافی کاربر :