طلبه نت
سعی ام بر این است که دلنوشته ها وگاه ی تراوشات ذهنی را بنویسم اما گاه بدلایلی باز می مانم اما مهم اینست که جهان بسوی تک قطبی شدن پیش میرود وهمه باید جهاد کنند بسهم خود تا درین معرکه جهانی اجر مجاهدین را داشته باشند که فضل الله المجاهدین علی القاعدین .ووغیره
 
نویسنده: طلبه نت - ۱۳ آبان ۱۳۸٢

                                        بنام حضرت دوست

      جهت  قـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولی

                 طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعات

                              بر چهره دلگشـــــــــــــــــــــــــــــــــای

                                            مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدی

                                                            صلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات

چون خوابگاهها زیاده با عرض شرمنده گی از گزارش همه اونها منصرف شدم فقط

نکات مهم وجالب را خدمت شما پرتاب میکنم/؟؟

  مطلبی عرض کردم که تا خر جلسه ساکت ماندند وکلامی نگفتند

اما مباحث مرح شده.۱-مبحث تعبد ۲-  عالم ذر (قبل از خلقت )و

پرسش وپاسخ در موضوعات مختلف  عقایدی احکام.عرفان ووووو

این خوابگاه ار جهت سطح معلومات نسبت به جاهای دیگر بالاتر بود..

......................................................................

اما دانشجویان عزیز میتوانند از مطالب منبر نت در موضوع نقد رسانه ها

استفاده کنند..با کلیک کردن بر کلمه منبر نت..

(برخی مطالب را خذف کردم)داستان همون تغییراته دیگه ...5بهمن 1390

کدهای اضافی کاربر :