خدمت به مردم در حد ترکیدن

طنز جدی (اخلاقی):
در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه بودیم یکی از مدیران که تاز ه هم منصوب شده اند درگوش بنده گفت :حاج اقا , از صبح تا حالا میخواهم بروم دشتشویی ( یا همان مستراح یا بین الخلاء یا دبلیو سی ءو یا .....)واز بس مشغول جوابگویی به ارباب رجوع (دانشجویان محترم) بودم فرصت نکردم برو م حالا دارم میترکم وزد زیر خنده بنده هم از شما چه پنهان درب گوش او همین کلمات را گفتم وهر دو زدیم زیر خنده البته اهسته, بعد گفتم اگر بخواهم تیتر بزنم .......که گفتم خدمت به مردم در حد ترکیدن
اما جدی :
اما جدا ی از شوخی برخی از مدیران انقدر در خدمت به خلق غوطه ور میشوند که حق همسر وفرزندان خود را رعایت نمیکنند زمانی برای انها ورسیدگی به انها اختصاص نمی دهند ,همانگونه که مردم حق دارن فرزنداووهمسر انسان هم حق دارد وموارد گوناگونی هست که مسولین ومدیران این مهم را فراموش میکنند و بعضا خانواده های انها از انان نا راضی هستند , یا خانمهای شاغل نسبت به همسران وفرزندان کم لطفی میکنند وهر دو غلط است ؛ لذا ما باید از افراط ها وتفریطها بپرهیزیم. نه انقدر ونه اینقدر .....خیر الامور اوسطها میانه روی واعتدال


واین سخنان را حتی خود بنده هم باید رعایت کنم انشا اللهhttp://www.persianblog.ir/images/smileys/08.gif

/ 0 نظر / 27 بازدید