بدون شرح

بسم الله الرحمن الرحيم

اي كاش محروميت فقط در تصاوير بود وخواب ولي افسوس كه در بيداري بله در بيداري اما نه دور دستها بلكه در همين نزديكيها نه نه در همين كوچه ما پسركي ژنده پوش با پايي برهنه گرسنه و تشنه ....اي بقربان تو گردم كه فرمودي الله الله في الايتام......الله الله في الزمن و....4gfn4oj.jpg
اگر چنين است دل قوي دار كه مرحم در ره است
او خواهد امد

يارا در خانه درد آشنا دل را زدی

جدا از اين بيگانگي با ما صفا کن

تا چند با نام تو دلخوش بودن از دور ؟

با مرحبا گويانت آخر مرحبا کن

دير آشنائي هم مگر حدي ندارد ؟

بر خسته جانان روزي از مهر وفا کن

از وعده ي ديدار حرمان سر نيامد

با اهل دل بهتر از اين اي دوست تا کن !!

گاهي فقيران را بيفشان گرد پاي

روزي شبي ما را به پيغامي ندا کن

در اين بساط اشک است و عشق و بي ريائي

با ميل خود هر چيز ميخواهي صدا کن !!

گرد کدورت گرفته بر روي آئينه دل

اي گرم دم .. آئينه را يکبار ((ها)) کن

بي مايگان را گرم بازاري چه حاصل

آرزو خوبان ! در مدح ما کمي حيا کن

درياب اگر قسمت شد ارباب وفا را

خاطر فراغ از کيد اصحاب ريا کن

کنج فراغت گنجگاه اهل معني است

گنج جهان را با جهانداران رها کن

غير از خدا کس با خبر از نفس کس نيست

پس خدمت خلق خدا بهر خدا کن

تا جذبه عشق شوق از محبت پا بگيرد

چشم و دل و جان روشن کن ازته قلب دعا کن

.


/ 0 نظر / 23 بازدید