تسليت

                                         بسم الله الرحمن الرحيم

 شهادت صديقه کبری ،  صاحب مقام ام ابيها ،صاحب اسرار

خفيات، سر سلسله جنبان عالم ناسوت ولاهوت ،

حجت بر حجج اللهی ،‌صديقه شهيده انسيه

 حوريه  طاهره مطهره حجه الله الکبری،

تفسير حی علی خير العمل 

بر تمامی انسانها ،مسلمانان، شيعيان

 تسليت باد

 

چند بيت از شهيد اقاسی بله شهيد اقاسی چرا شهيد؟؟؟؟بماند تا وقتی دگر

ايت اشعار را از وبلاگ دوست طلبه ای ناشنای همراه با لينک ان کبی ميکنم

درويش روح اللهي ام              درميان لجه خون ماهي ام

به دريا مي روي خواهي نخواهي         بزن دل را به درياي الهي

اگر چشم دلت بيناي راز است              رسيدن تا خدا يك جو نياز است

نياز عشق عين بي نيازي است            كه سر بر سجده بردن سرافرازي است

طلا آنگه طلاي ناب گردد                       كه در هرم ولايت آب گردد

نماز بي ولايت بي نمازي است             تعبد نيست نوعي حقه بازي است

علي تنهاست در يك قوم گمراه            زبانش را كه مي فهمد بجز چاه

 

 

شيعه يعني يك بيابان بي كسي

غربت صد ساله بي دلواپسي

شيعه يعني صد بيابان جستجو

شيعه يعني هجرت از من تا به او

شيعه يعني دست بيعت با غدير

بارش ابر كرامت بر كوير

شيعه يعني وعده اي با نان جو

كشت صد آيينه تا فصل درو

شيعه يعني عدل و احسان و وقار

شيعه يعني انحناي ذوالفقار

شيعه يعني آتش شب افروز

شيعه يعني زاهد شب شير روز

شيعه يعني شير يعني شير مرد

شيعه يعني تيغ عريان در نبرد

شيعه يعني تيغ تيغ موشكاف

شيعه يعني ذوالفقار بي غلاف

شيعه يعني عشقبازي با خدا

يك نيستان تكنوازي با خدا

 

شيعيان را شيوه هاي گونه گون رقصيدن است

يا ابوذر وار در دشت جنون رقصيدن است

يا چو مسلم از بلندا سرنگون رقصيدن است

يا چونان عباس در غرقآب خون رقصيدن است

رقص ميثم مي نـــوازد ريسمـــــــــــــان دار

 

اينم ادرس ::وبلاگ طلبه

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید