دلم برای خنجر دشمن تنگ می شود

بسم الله الرحمن الرحیم

دلم برای خنجر دشمن سخت تنگ می شود

از بس که از رفیقان مدعی خوردیم

وبلاگ (بنده خدا) یکی از دانشجویان دانشگاهمان رفتم وخاطراتی از دانش گاهش نوشته بود که از خوبان می نالید یادم از کسانی افتاد  که  هنگام نام بردن مثبت ها ،نامشان را می برند،ووچه ها که در پس این خلوص وزهدباطن نمیکنند ویادم امداز کرده شان در مورد اینجانب بداهه جمله فوق بذهنم خطور کرد گفتم بنویسم -در نرود+(ه)-اینبار این شق شقه ها.اه از نهادم بر می خیزد که دوستان گاه مارابا استکبار جهانی  اشتباه می گیرند.وبقصد قربت پنبه مارا......

 بهانه ای شد نقبی به مقوله فرهنگ در کشور بزنم اگر چه در مقوله فرهنگی کشور یادم می اید که استاد رحیم پورهم اشارتی به ان کرد جایی،که در لباس طنز ان هم امده که : رونالدینیو را ول کن غضنفر رابچسب که بخودمون گل نزند وانصافا در مقوله گشاد فرهنگ بدلیل نداشتن کالک ونقشه جنگی جامع  ویابقول اقا وحید جلیلی نداشتن  نگره جبهه ای ،به خود گل می زنیم بنده گاها به این نتیجه می رسم که یکی از کارهای مهم فرهنگی برای برخی رها کردن کار فرهنگی است.

/ 0 نظر / 10 بازدید