گزارش۱.

                             بسم الله الرحمن الرحیم

       چون عجله دارم ومسافرم ..با اجازتون خلاصه عرض میکنم شرح گزارش تبلیغی -یکم

    قرار شد بریم  در یکی از دانشگاههای دم مرز با یکی دیگه از دوستان

  (بقیه مطالب تا امروز بود اما امروز به این نتیحه رسیدم نباید می بود.در حالی که ان روز قاطعانه میگفتم باید بنویسم وبدانند وباشد.واین یعنی دگر گونی وصیرورت وتغییرا منتها دو نوع دارد مثبت وتعالی ومنفی وتنزلی ....)اوایل بهمن 90

/ 0 نظر / 25 بازدید