گفت که لات است پدر سوخته(کفش منتظر الزیدی)

در حمایت از شاعران متعهددلسوخته ومنتظر الزیدی ناسوخته واعتراض به جورجی که گنده لات است پدر سوخته اشعار زیر به شما دلسوختگان ودشمنان پدرسوختگان تقدیم میگردد:

گفت که لات است پدر سوخته

لات و منات است پدر سوخته

گاه به بغداد کند عدل و داد

گه به هرات است پدر سوخته

پیش تو لات است ولی پیش ما

چون شکلات است پدر سوخته

ریگ به کفشیم که رمی اش کنیم

از جمرات است پدر سوخته

لنگه ی کفش آمد و او سوسک شد

چون حشرات است پدر سوخته

در عجبم چون متشاکی علیه

جزء شکات است پدر سوخته

قافیه هرچند غلط می شود

خیلی بد است پدر سوخته
منبع: وبلاگ چشم زخم:

http://mmsayyar.blogfa.com

/ 0 نظر / 9 بازدید