# متفرقه

نکته-پیشنهاد-خاطره

                                            بسم الله الرحمن الرحیم      قبل از منبر رفتن  چند نکته ضروریست دیافه بامتن ضد صهیونیستش. عرشیان عزیز لباس شخصی  همشهری مجهولم مسیحا امریکا(با متن ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 27 بازدید
                                        بنام حضرت دوست       جهت  قـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولی                  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعات                               بر چهره دلگشـــــــــــــــــــــــــــــــــای                                             مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدی                                                             صلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات چون خوابگاهها زیاده با عرض شرمنده گی ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 25 بازدید

گزارش۱.

                             بسم الله الرحمن الرحیم        چون عجله دارم ومسافرم ..با اجازتون خلاصه عرض میکنم شرح گزارش تبلیغی -یکم     قرار شد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید