ضرورت نگاهي نو به نهضت حسيني عليه السلام

سال نو قمري از راه مي رسد وحلول ماه محرم مي ايد
لباس نو ميپوشيم
همه به مهماني ميرويم
اري لباس مشكي
مهماني ابا عبد الله
ادر زير تيغ فرمود : ان لم  يكن لكم دين كونوا احرارا في دنياكم يعني اگر دين ندارييد ازادمرد باشيد
بعني : اي كساني كه دين ندارد وخطاب حضرت براي بي دينان است پس براي بي دينان نيز پيام فرستاد
و بر عهده ماست اكنون كه رسالت زينبي خود را ايفا كنيم وبا نگاهي نو وادبياتي نو وجهاني بتوانيم نهضت حسيني وپيامهاي انسانيت انرا براي جهانينا ارايه كنيم.
وراستي با كدام ادبيات ميتوان؟
جهت راهنمايي ونزديكي بذهن مثال زير را ملاحظه :
ما در جنگ انقلاب خود را صادر كرديم
كه ادبيات خاص خود را داشت! پس بايد نگاهي نو وادبياتي نو
واكنون ما ك مانده ايم و بايد تكليف خود را روشن كنيم يا حر  ميشويم وحر ميشويم يا عمر سعد
واسير وشايد اينبار توابيني در كار نبايد .

/ 0 نظر / 8 بازدید