ماه رمضان امد

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ماه رمضان مبارک

قال رسول الله (ص) : ایها الناس ! انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکة و الرحمة و المغفرة

قبلاز اذان صبح بود به حرم در حال مشرف شدن به حرم اقا ابا عبد الله علیهالسلام بودم ناگاه از بلن

د گوها با صدای بلند وکشده میگفت : امسااااااااااااااک  امسااااااااااااااک امساک  ؛ برایم جالب بود انج

ا هشدار میداد در نزدیکیهایاذان هستیم  مسلمانان باید امساک کنید  واز خوردن واشامیدن وانچه روزه

راباطل میکند خودداری کنید جای شما خالی در ان حال وفضا وبخودم میگفتم کاش در ایران هم رسم می

بود  با صدای بلند میگفتند امساک امساک البته با این تفاوت که معنا ومحدوده امساکواقعی مشخص

میشد , بقول امیر المومنین علیه السلام  : صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن.

روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است.

یابقول حضرت زهرا سلام الله علیها: ا یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه.

روزه ‏دارى که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده روزه‏اش به چه کارش خواهد آمد.

یعنی :اهای مسلمانان امساک کنید زبان خودتان را از ریختن  ابروی  مردم اهای ملت امساااااااااااااااک

کنید از غیبت ودر ÷س این وان حرف زدن  امساک کنید  قلبتان را از ورود غیر خدا امساک کنید چشمتان را

وووتمام موارد .

به امید روزه دار وقعی شدن همه  

/ 4 نظر / 29 بازدید
زمونه

ماه مبارک رمضان مبارک[گل]

دکتر رحمت سخنی

سلام دوست با ذوق من نماز و روزه ات مقبول مطلبت خوب و در خور تحسين بود موفق باشيد با سپاس دكتر رحمت سخني از اورميه مركز آذربايجان غربي

مهدی

سلام... از بی عدالتی باید نوشت...